TOUS

Avís legal

L’informem que les seves dades personals formen part d’un fitxer del qual JOYERÍA TOUS, SA n’és titular i que serveix per registrar-lo com a usuari del blog i per permetre-li fer comentaris en les seccions corresponents. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça lopd@tous.es.

La persona identificada en cada cas com a autora dels comentaris n’és la responsable.

Joyería Tous® no serà responsable, llevat dels casos en què hi estigui obligada per llei, dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar pels comentaris introduïts.
L’usuari subministrador del text cedeix a Joyería Tous® els drets perquè aquest text sigui reproduït, utilitzat, distribuït, comunicat públicament i emprat en qualsevol altra activitat. De manera especial, l’usuari cedeix aquests drets perquè el text es pugui col·locar en el lloc web amb la finalitat que la resta d’usuaris hi puguin accedir. L’usuari subministrador declara, si escau, ser el titular dels drets sobre els textos o garanteix que disposa de les autoritzacions necessàries de l’autor perquè es puguin publicar al lloc web.

Joyería Tous® es reserva el dret d’enretirar de manera unilateral qualsevol comentari quan hi hagi indicis que infringeix qualsevol disposició legal, que vulnera drets de tercers o que s’utilitza amb finalitats publicitàries (spam), com també si Joyería Tous® ho considera oportú.

Joyería Tous® no serà responsable de la informació enviada per l’usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada sigui il·lícita o lesioni béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització. Quan Joyería Tous® tingui coneixement efectiu que allotja aquesta mena de dades, es compromet a actuar amb diligència per enretirar-les o impossibilitar que s’hi pugui accedir.
En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions, pot escriure a l’adreça electrònica: lopd@tous.es.

TOUS, Joiers des del 1920 . Copyright © 2010-2016. Tots els drets reservats.   Condicions d’ús. RSS Feed